Kontakt

02.05.201612:54 Tore Olsen

Hvem er vi?

Haneseth er en ledende aktør innen elektroinstallasjon, automasjon,VVS/rør, høyspent, ventilasjon, små-kraftverk, kommunikasjon og sikkerhet.

Haneseth Gruppen AS

Adresse:
Dronningens gata 18,
8006 Bodø

Postadresse:
Postboks 184, 8001 Bodø
Org. nr: 988 352 594
Telefon: 75 53 50 70   Konsernledelse

For lokalt firma - Se under "Våre tjenester"

Konsernleder:
Per Gårseth
Tlf 480 84 708
E-mail: pg@haneseth.no

Konsernleder Økonomi:
Solrun Jacobsen
Tlf: 480 84 709
E-mail: sj@haneseth.no

Konsernleder IT:
Svein-Arne Ludvigsen
Tlf: 478 42 000
E-mail: sal@haneseth.no

Divisjonsleder:
Per Bremnes
Tlf: 951 50 724
E-mail: pb@haneseth.no

Regnskapssjef:
Rita Eilertsen
Tlf: 480 46 539
E-mail: rita.eilertsen@haneseth.no

Regnskapsmedarbeider:
Britt-Mari Storøy Eliassen
Tlf: 75 53 50 57
E-mail: britt.eliassen@haneseth.no

Regnskapsmedarbeider:
Turid Jonassen
Tlf: 959 75 680
E-mail: turid.jonassen@haneseth.no

Konsernsekretær:
Hanne Brækka
Tlf: 75 53 50 54
E-mail: hb@haneseth.no

Regnskapsmedarbeider:
Siv Gran
Tlf: 75 53 50 55
E-mail: siv.gran@haneseth.no